Till sidans huvudinnehåll
193/201 (visa lista)
Grässtrå i motljus

Så arbetar vi med hållbar utveckling

Vi på Eskilstuna Energi och Miljö skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. Vår vision att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö.

Hållbarhetsarbete är en viktig del av vårt dagliga arbete. Vårt strategiska hållbarhetsarbete tar avstamp i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, liksom i Eskilstuna Kommuns vision och strategiska mål, att vara en global ledstjärna inom miljö och hållbarhet. Vi gör vårt hållbarhetsarbete tillgängligt i en hållbarhetsredovisning, "Hållbarhetsåret 2019”.  Där får du ta del av hur vi arbetar med de globala målen och med den lokala hållbarheten, de miljömässiga nyckeltalen, den sociala hållbarheten, jämställdhet, mångfald och mycket annat. 

Så arbetar vi med hållbar utveckling!

Läs Hållbarhetsåret 2019

Här kan du läsa och ladda ner hela Hållbarhetsåret 2019. Trevlig läsning!