Till sidans huvudinnehåll
157/202 (visa lista)

Nytt grundvattenskydd är antaget

Från den 5 mars 2021 gäller ett nytt grundvattenskyddsområde för Hyndevad vattentäkt. Det tidigare grundvattenskyddsområdet från 1980 har därmed upphört att gälla.

I den primära och sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud eller tillståndsplikt.

För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och krav på tillstånd i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Miljö- och räddningstjänstnämnden utövar tillsyn över skyddsföreskrifterna samt handlägger tillstånd och dispenser.

Frågor om hur föreskrifter ska tolkas bevaras av miljökontoret via telefon 016-710 10 00 eller e-post miljokontoret@eskilstuna.se

Mer information om beslut, föreskrifter m m finns via den här länken på Kommunens hemsida.

Natur vid sjö

Grundvattenskydd

Grundvattnet i åsen vid Hyndevads vattenverk skyddas av grundvattenskyddet och tillhörande skyddsföreskrifter.