Till sidans huvudinnehåll
2/202 (visa lista)
Groparbete

Fjärrvärmearbete på Rinmansgatan

Från och med vecka 25 kommer delar av Ståhlbergsvägen och Rinmansgatan att stängas av på grund av ett arbete med att förnya och lägga om fjärrvärmeledningar.

Från och med vecka 29 påbörjas schaktarbete där all trafik kommer att ledas om och hänvisas till alternativa vägar runt om grävarbetet. Avstängningen förväntas ta några dagar. Dock är detta ett inledande arbete i ett större VA-projekt, så man får förvänta sig störningar i området under en längre tid.

Läs mer om arbetet och VA-projektet här.