Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Vår verksamhet

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

2014 bildades det gemensamma driftsbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljö-området som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM).

Ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar. Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 500 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB. Men även om driftbolaget är gemensamt är du som kommuninvånare fortfarande kund hos Eskilstuna Energi och Miljö, som äger anläggningarna och näten.


ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

ESEM leds av vår VD Mats-Erik Olofsson, som till sin hjälp har en stab med funktioner som HR, ekonomi, juridik, inköp, verksamhetsutveckling och IT.

 

 

 

Läs mer om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö på esem.se.

 

* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Bad, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna.

 

BOLAGSINFORMATION

EEMs organisationsnummer: 


Eskilstuna Energi och Miljö AB
556458-1907
 

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
556513-9556


Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
556001-6882

  

Vårt miljöarbete

Vi bryr oss om miljö och tar miljöansvar. Läs mer om vårt miljöarbete här.

Gas och Elektricitetsverken på Kungsgatan 37. Året är 1964.

Det var en gång ...

Här är en berättelse om vår historia.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00