Vår verksamhet

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom sex affärsområden: Elnät & Stadsnät, Energi & Återvinning, Marknad & Försäljning, Produkter & Tjänster, VD & Stab samt Vatten & Avlopp.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 600 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB. Men även om driftbolaget är gemensamt är du som kommuninvånare fortfarande kund hos Eskilstuna Energi och Miljö, som äger anläggningarna och näten.

ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

ESEM leds av VD Kjell Andersson, som till sin hjälp har en stab med funktioner som HR, ekonomi, juridik, inköp, verksamhetsutveckling och IT. 

Här kan du läsa mer om Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 

Bolagsinformation

Eskilstuna Energi och Miljö AB
556458-1907

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
556513-9556

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
556001-6882

* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna. I Strängnäs Kommunföretag ingår SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB.

Gas och Elektricitetsverken på Kungsgatan 37. Året är 1964.

Vår historia

Vår historia letar sig tillbaka till 1800-talets Eskilstuna.

Björkstammar i skog

Vårt miljöarbete

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med att ta ansvar för miljön.

Tre personer tittar på ritningar

Lediga jobb

Är du sugen på att arbeta hos oss? Läs om mer om våra lediga tjänster.