Styrelseprotokoll 2019

Här hittar du styrelseprotokoll från våra styrelsesammanträden som ägde rum under 2019.

Kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.