Styrelsesammanträden

Här hittar ni datum för årets styrelsesammanträden samt styrelseprotokollen för 2018 och 2017.

Sammanträdesdagar 2020

21 januari  
21 februari  
1 april  
19 maj extrainsatt sammanträde Moderbolaget  
25 maj  
2 juni Per Capsulam Moderbolaget  
12 juni  
23 juni extrainsatt sammanträde Moderbolaget  
18 augusti  
23 september  
1 oktober extrainsatt sammanträde Moderbolaget  
12 oktober  
17 november  
10 december  

 

Kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

""

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.