Styrelsesammanträden

Här hittar du datum för årets styrelsesammanträden.

Sammanträdesdagar 2022

18 januari  
15 februari  
15 mars  
12 april  
12-13 maj (gemensamma strategidagar)  
19 maj  
13 juni  
18 augusti  
21 september  
13 oktober  
16 november  
12 december  
Kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Vår verksamhet

Läs mer om vår verksamhet och affärsidé.

Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.