Lilla Nyby Färgsortering.

Lilla Nyby återvinningscentral

Hur sorteras våra sopor? Vad görs egentligen på en återvinningscentral? Och hur mycket sopor slänger vi i Eskilstuna varje år? Det och mycket mer får du veta på ett studiebesök på Lilla Nyby återvinningscentral.

Vi välkomnar gymnasieklasser (och uppåt) och övriga besökare på studiebesök på Lilla Nyby. Vi tar emot grupper på max 20 besökare vid samma tillfälle och är det en gymnasieklass måste 1-2 lärare följa med gruppen. Det är önskvärt med att ha oömma kläder på sig samt stadiga skor. Under besöket ska alla besökare bära reflexväst som delas ut på plats.

Besökstid är normalt tisdagar eller torsdagar kl 13.30-15.00. Besöksgruppen samlas först vid Vågenhuset (det första huset på höger sida när ni kommer in på området) där ledaren/kontaktpersonen för gruppen registrerar besöket i vår besöksdator. Besöket inleds sedan med samling i ett konferensrum där vår guide berättar om de processer som pågår på återvinningscentralen och vad du som boende i kommunen ska tänka på i hemmet. Efteråt får gruppen följa med och titta runt på anläggningen.

Minst en månad innan önskad besöksdag måste en intresseanmälan skickas in av ansvarig lärare eller kontaktperson. Vi tar sedan kontakt med er och bokar in en lämplig dag.

Vi kan tyvärr inte erbjuda rundvandring för personer med rörelsehinder på Lilla Nyby på grund av framkomlighetsproblem. Vi tar inte emot studiebesök under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Se hur vi tänker kring avfallets kretslopp i Eskilstuna

Visste du att var tredje förpackning du ser i mataffären är gjort av återvunnet material? Med färgsortering sorterar du allt ditt hushållsavfall i påsar direkt i hemmet. Det blir riktigt enkelt att sortera. Tillsammans gör vi skillnad.

Ekeby reningsverk.

Ekeby reningsverk

Var tar vattnet vägen när du spolar i toaletten? Hur fungerar egentligen ett reningsverk? Det och mycket mer får du reda på när du besöker Ekeby reningsverk.

Entrén på ReTuna Återbruksgalleria

ReTuna återbruksgalleria

Kliv in bakom kulisserna i världens första återbruksgalleria och lär dig allt om återvinning och återbruk.