Nu är upphandlingen för solcellsparken vid Lilla Nyby klar

I början av september påbörjas byggnationen av en solcellspark vid Lilla Nyby. Nu är upphandlingen för projektet klar.

Det blir Svea Solar som bygger parken på uppdrag av Eskilstuna Energi och Miljö. De är en av Sveriges största leverantörer av solceller och har presenterat ett mycket starkt erbjudande, säger Tony Roos, projektledare.

Solcellsparken kommer att byggas på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner.

- Den el som produceras kommer att säljas till EEMs privatkunder samt användas vid företagets egna anläggningar. Planen är att parken ska vara färdig i november, säger Tony Roos.

Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras även för att maximera solinstrålningen.

Eftersom solcellsparken anläggs på en deponi är det viktigt att panelerna fästs på rätt sätt i marken.

- Här finns tydliga regler att följa. Det handlar om att inte gå för djupt ner i deponin, det kan innebära miljörisker, säger Tony Roos.

Under våren har det framkommit att utvinningen av kisel, vilket används vid all tillverkning av solceller, kan vara förknippat med brott mot mänskliga rättigheter.

- Det här är självklart något som varit viktigt under upphandlingen. Svea Solar har ett ambitiöst arbete med den här frågan. De arbetar bland annat för att ursprungsmärkning av kisel ska realiseras, så att de ska kunna följa upp var det kommer ifrån, säger Tony Roos.

 

För ytterligare information kontakta:

Tony Roos, projektledare, 016-10 66 07.