Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Årsredovisningar

Här nedan hittar du våra senaste årsredovisningar uppdelat på våra bolag.

Vill du ha en utskriven version är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se. Om du vill få tag på äldre årsredovisningar ber vi dig istället att kontakta Arkiv och registrering på arkiv.registrering@esem.se.

Här hittar du årsredovisningar för driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energ och Miljö

Kraftvärmeverket i Eskilstuna.

Vår verksamhet

Läs mer om hur vår verksamhet är uppbyggd och vad vi har för affärsidé.

Tomt styrelserum

Styrelse

Här kan du se vilka som sitter i styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö.