Nya regler om reducering av nätavgift för småskaliga elproducenter

20 mars 2023 gick Energimarknadsinspektionen ut med en nyhet om att reglerna kring att elnätsföretag ska tillåta inmatningsabonnemang utan kostnad inte längre kan gälla. Här besvarar vi frågor om detta.

Beslutet handlar om att regelverk på EU-nivå inte tillåter sådan regel som den svenska elmarknaden haft. Detta innebär att det finns ett krav på elnätsföretag att ta ut skälig avgift för en kund som är elproducent.

Här kan du läsa mer om hur Energimarknadsinspektionen bedömer saken.

Frågor och svar om det nya regelverket

Vi har fått en del frågor om vad det innebär för våra kunder när den reducerade nätavgiften för mikroproducenter slopas. Här besvarar vi dem.