Till sidans huvudinnehåll
84/202 (visa lista)

Nu inför vi fleranvändarpris

1 mars 2022 inför vi en ny elnätsprislista med fleranvändarpris. I samband med det tas prislistan för lägenhetspris bort.

Fleranvändarpris innebär att flera användare som delar på en och samma elnätsanslutning, även kommer att dela på kostnaden för den. Den fasta kostnaden i elnätsavgiften blir lägre än den var med lägenhetspris och fler kunder än tidigare får en lägre fast avgift.  

Samtidigt justerar vi den rörliga kostnaden i elnätsavgiften så att du som kund med fleranvändarpris betalar mer för elöverföringen (den rörliga avgiften) jämfört med tidigare lägenhetspris. De nya priserna innebär att den som använder mindre el får en lägre kostnad och den som använder mer får en högre, vilket blir mer rättvist för alla. De allra flesta som tidigare haft lägenhetspris får ungefär samma totalkostnad som tidigare. 

Förändringen gäller från den 1 mars 2022 och kommer att synas på fakturan från och med månaden efter. Du som kund behöver inte göra något själv utan kommer automatiskt att flyttas över till prislistan för fleranvändarpris, om din anläggning uppfyller de nya villkoren.