Glödlampa i hand ute i naturen

Högre elpriser än vanligt

Det är många faktorer som påverkar elpriset. Tillgång och efterfrågan, väder, vind och bränslepriser är några av dem. Här kan du läsa våra krafthandlares analys kring varför elpriset just nu är högre än vanligt.

Det torra vädret under maj månad har försenat vårfloden men tillrinningen är nu igång. Andra faktorer som påverkar priset är att kärnkraften går in i den årliga revisionen och att det har blåst mindre än normalt. Detta tillsammans med stigande bränslepriser och osäkert väderläge framåt kan innebära högre elpriser än vanligt.

Digitalt diagram

Så här fungerar elmarknaden

Elen vi använder produceras både i Sverige och utomlands. All el går in i ett gemensamt stamnät och distribueras ut över hela landet.

Text: Välkommen, vi har vardagsvänliga fossilfria elavtal

Elavtal

Här kan du teckna ditt nya elavtal. Välj bland våra elavtal Fast pris, Rörligt pris eller vårt populära elavtal Eskilstuna-el med lokalproducerad förnybar el.