Till sidans huvudinnehåll
160/202 (visa lista)

Förvaltningsrätten avvisar Telias överprövning av beslut

Våren 2020 upphandlade Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, ny kommunikationsoperatör för driften av stadsnätet i Eskilstuna. IP-Only vann upphandlingen, men Telia begärde överprövning av beslutet.

Nu konstaterar Förvaltningsrätten att EEMs tolkning av vilka lagar som gäller för upphandlingen är korrekt. Förvaltningsrätten avvisar Telias överprövning.

-         Vi är nöjda med att förvaltningsrätten lämnat bifall till vårt förstahandsyrkande och avvisat Telias ansökan om överprövning. Domstolen har alltså gjort samma tolkning av gällande rätt som EEM gjort i sin upphandling av kommunikationsoperatör. EEM har inte agerat i strid med gällande upphandlingsregler, säger Sara Devida, bolagsjurist på EEM.

Telia har ännu inte skickat in delgivningskvittot avseende mottagande av domen, men så snart delgivning skett börjar fristen om tre veckor för överklagande att löpa. Sara Devida menar dock att sannolikheten att kammarrätten skulle göra en annan bedömning än förvaltningsrätten är låg.