Till sidans huvudinnehåll
138/202 (visa lista)

Förseningar i sophämtning och slamtömning

På grund av de senaste dagarnas kraftiga nederbörd har våra sopbilar och slambilar svårigheter att ta sig fram i vissa delar av kommunen.

Detta kan innebära förseningar i sophämtningen och slamtömningen, särskilt på landsbygden och vid småvägar. 

Låt ditt sopkärl stå kvar på hämtningsplatsen. Vi kommer så snart vi kan, när vägarna är säkra att köra på igen!