Nu öppnar den ”nya” vägen till Lilla Nyby

Efter många turer kan nu den ”nya” in- och utfarten till Lilla Nyby öppna. Det innebär att privatbilister kan använda den nya vägen och lastbilar fortsätta köra in på den väg de använt tidigare. På så sätt separeras privatbilister och tung företagstrafik, vilket ger en säkrare trafikmiljö för alla.

Från och med den 13 januari kan de privatbilister som kommer från Eskilstunahållet svänga av mot Lilla Nyby, cirka 900 meter innan den ”vanliga” infarten. Det kommer förstås att finnas vägskyltar att följa.

Vägen för privatpersoner stod klar redan våren 2014. Men det rådde olika åsikter om hur vägen skulle användas. Bland annat fanns en oro för att vägen skulle bli för hårt belastad, med både trafik från Skanskas bergtäkt samt trafik från våra kunder. Ärendet hamnade hos Lantmäteriet som gjorde en utredning. Efter flera år av möten och förhandlingar med den lokala vägföreningen, Lantmäteriet och kommunen stod det klart att bästa förslaget var att Linvävartorpsvägen skulle bli en kommunal väg fram till Skanskas infart.

Lantmäteriet skickade in den nya utredningen till förvaltningsrätten som beslutade att godkänna förslaget. Nu har beslutet vunnit laga kraft.

Karta över Lilla Nyby återvinningscentral

Karta över infarterna till Lilla Nyby

Öppettider Lilla Nyby
 
Måndag–tisdag 7–16
Onsdag 7–18
Torsdag–fredag 7–16
Lördag–söndag 9–14

Hitta till Lilla Nyby