Förseningar i hämtningen av sopkärl och trädgårdskärl

Just nu har vi ont om personal, det kan tyvärr orsaka förseningar i den ordinarie hämtningen av hushållsavfall och trädgårdsavfall. Låt din tunna stå kvar på hämtningsplatsen, vi tömmer den så snart vi kan. Tack för ditt tålamod!