Biltvättarhelgen 25-26/4

Varje år sker ungefär 20 miljoner biltvättar på gatan eller garageuppfarten. Det innebär att oljerester och tungmetaller leds rakt ut i våra vattendrag. Detta uppmärksammas under Stora biltvättarhelgen.

Sedan 2014 anordnar branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med sina medlemmar Stora Biltvättarhelgen i april varje år för att uppmärksamma vikten av att tvätta bilen rätt.

Två tredjedelar av Sveriges ca 4,5 miljoner personbilar ”fultvättas”, det vill säga ute på gatan eller på garageuppfarten där det smutsiga tvättvattnet riskerar att rinna ner i närmaste markbrunn. Detta får förödande konsekvenser för våra dricksvattentäkter, tillika bad- och fiskevatten eftersom vattnet i markbrunnarna leds direkt ut i våra vattendrag och sjöar utan att passera reningsverket.

På en smutsig bil sitter många farliga ämnen. Det handlar om olja, giftiga tungmetaller och andra svårnedbrytbara kemikalier som är skadliga för både människor och miljö.

Biltvättar är utrustade för att samla upp dessa och flera tvättar renar och återvinner också tvättvattnet vilket dessutom sparar vatten. Därför är biltvätten det bästa valet för miljön.

5 myter om biltvätt

Vi har samlat fem myter om biltvätt som inte håller som argument för att tvätta bilen på fel ställe.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Detta bör du tänka på när du tvättar bilen för att inte förgifta våra vattendrag.