Bananskal på blå bakgrund

Från matavfall till drivmedel

Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad många inte tänker på är att matresterna innehåller massor av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga sopor går värdefullt material upp i rök.

Matavfall är det som blir över när du lagar mat eller har ätit, som exempelvis potatisskal och gammalt bröd. Det är viktigt att ha koll på vad som är matavfall och hur man sorterar det rätt för att vi ska kunna ta hand det på ett bra sätt. Om matresterna och potatisskalen sorteras rätt kan vi ta vara på både energin och näringen som finns i det.

Resterna blir biogas, miljövänligt bränsle för exempelvis bussar och bilar. Men det kan också bli näringsrikt gödsel som används i jordbruken vid odling av ny mat och återför viktiga ämnen som fosfor och kväve till marken.

97 kg matavfall slängs årligen

En svensk slänger i genomsnitt 97 kg matavfall per person och år. Ett enda bananskal motsvarar att köra en bil i hundra meter. Tänk då hur mycket biogas vi kan producera om allt matavfall blir sorterat! Du gör ett viktigt jobb när du sorterar.

Minska onödigt matsvinn

En annan viktig sak – försök att minska matsvinnet. Som matavfall räknas både oundvikligt matavfall och onödigt matsvinn. Kaffesump och bananskal är exempel på oundvikligt matavfall. Matrester eller matvaror som hade kunnat ätas om det bara tillagats i tid är onödigt matsvinn. 

Ät upp istället för släng!

Produktion och konsumtion av livsmedel står för 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Om den mat som slängs i onödan i stället skulle ätas upp skulle vi inte behöva producera lika mycket mat. Detta skulle i sin tur leda till minskad miljöpåverkan från livsmedelskedjan. FNs globala hållbarhetsmål säger att vi fram till 2030 ska halvera vårt matsvinn per person.

Så slänger du ditt matavfall

Du som bor i villa slänger ditt matavfall i den gröna färgstorteringspåsen. Du som bor i lägenhet sorterar ditt matavfall i en vanlig plastpåse och slänger sedan i kärlet för matavfall i ditt soprum. Hur enkelt som helst!