Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

Under 2018 ersatte GDPR (General Data Protection Regulation) den svenska personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur personuppgifter får behandlas skärps.

Kundservicemedarbetare hjälper kund vid disk

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.

Man pratar i mobiltelefon vid datorn

Begära ut allmänna handlingar

EEM är ett kommunalt bolag och lyder därför under offentlighetsprincipen. Du som privatperson har därför rätt att begära ut allmänna handlingar från oss.