EEM förvärvar Eklångens fibernät

Eklångens fibernät byggdes av samfälligheten själva 2006 och har i dagsläget 78 aktiva portar. EEM har under hela tiden levererat tjänster till Eklångens fibernät. Nu har EEM fått förtroendet att förvärva Eklångens fibernät.

I början av 2006 beslutade Vattenfall att ersätta det luftburna ledningsnätet med markförlagda ledningar för bebyggelsen längs sjön Eklångens norra strand. Eklångens Byalag beslutade då att försöka få till stånd en samförläggning med Vattenfall för att påbörja uppbyggnaden av ett fibernät.

2006 bildades Eklångens Bredband ekonomisk förening och den 20 december 2007 var fibernätet och sammankopplingen med stadsnätet klart. För den sista etappen, som innefattade anslutningen till stadsnätet, beviljade Kommunstyrelsen i Eskilstuna ett bidrag på 500 000 kronor.

2008 invigdes fibernätet och EEM har sedan starten ansvarat för driften av nätet.

EEM äger stora delar av Eskilstunas fibernät så när frågan ställdes om ett eventuellt övertagande var det ett logiskt steg från EEM’s sida att köpa det aktuella nätet. EEM ser också möjligheter att på sikt bygga ut antalet anslutna fastigheter i området.

-         -  Det fanns ytterligare en intressent, men vi har under alla år haft ett bra samarbete med EEM. Eskilstuna Kommun var mycket tillmötesgående när vi byggde nätet, så därför blev styrelsens beslut att vi skulle föreslå våra medlemmar att sälja nätet till EEM, berättar Bo Eklånge, ordförande Eklångens Bredband Samfällighetsförening.

Avtal skrivs fredagen den 3 december mellan Ida Elings Högberg, stadsnätschef EEM och Bo Eklånge, ordförande Eklångens Bredband Samfällighetsförening.