Till sidans huvudinnehåll
192/202 (visa lista)

Vikten av ett robust och flexibelt elnät

Sverige går mot en utveckling med en större andel förnybar och icke-planerbar elproduktion i energisystemet. Det ställer högre krav än tidigare på vårt elnät. Just nu leder stor elproduktion i Norrland till låga elpriser för konsumenterna som bor i norra Sverige. I södra och mellersta Sverige har det rörliga elpriset varit betydligt högre den senaste tiden – eftersom vi har lägre elproduktion här och elnätet inte är dimensionerat för att effektivt fördela Sveriges elproduktion.

Läs mer om kapacitetsfrågan här!