Till sidans huvudinnehåll
132/203 (visa lista)

Nu är upphandlingen för solcellsparken vid Lilla Nyby klar

Det blir Svea Solar som bygger upp vår solcellspark. De är en av Sveriges största leverantörer av solceller och har presenterat ett mycket starkt erbjudande.

I början av september påbörjas byggnationen som beräknas vara färdig i november. Den el som produceras i parken kommer att säljas till våra privatkunder och användas vid våra egna anläggningar. 

Schyssta villkor vid utvinning av kisel 

Under våren har det framkommit att utvinningen av kisel, som används vid all tillverkning av solceller, kan vara förknippad med brott mot mänskliga rättigheter. Det här är självklart något som varit viktigt under upphandlingen. Svea Solar har ett ambitiöst arbete med frågan. De arbetar bland annat för att ursprungsmärkning av kisel ska realiseras, så att de ska kunna följa upp var det kommer ifrån. 

Fakta om solcellsparken

  • Den byggs på en del av en deponi, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Planen är att solcellsparken ska stå färdig i november.
  • Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras även för att maximera solinstrålningen.
  • Eftersom solcellsparken anläggs på en deponi är det viktigt hur panelerna fästs i marken. Här finns tydliga regler att följa. Det handlar om att inte gå för djupt ner i deponin, det kan innebära miljörisker.