Till sidans huvudinnehåll
191/203 (visa lista)
Illustrerat flygfoto över vision av en väldigt stor solelspark

Pågående undersökning om intresse för solelspark på Lilla Nyby

Just nu kontaktar vi våra kunder via mejl för att fråga hur de ser på solel som kraftkälla. Detta gör vi i samarbete med leverantören Netigate. I mejlet, som kommer ifrån Netigate, får kunderna möjlighet att svara på en webbenkät genom att klicka på en länk som tar dem till formuläret. Vi är väldigt tacksamma för input och kommer använda svaren som en del i ett beslutsunderlag gällande arbetet med framtidens produktion av hållbar energi. Svaren är anonyma och sammanställs med de andra respondenternas svar.

Undersökningen ställer frågor kring om det finns intresse för att bygga en solelspark på Lilla Nybys sluttäckta deponi. Ytan är hela 30 hektar stor och en solelspark skulle kunna generera en effekt upp till 22 MW. Det motsvarar ungefär så många kilowattimmar som 1000 medelstora villor använder tillsammans under ett år. Eskilstuna har som mål att vara en klimatpositiv stad år 2045 och en solelsanläggning skulle kunna bidra till att uppnå det målet.