Till sidans huvudinnehåll
81/202 (visa lista)

Strålande nyheter - solcellsparken på Lilla Nyby är klar

Nu är vår solcellspark på Lilla Nyby i gång och närproducerar solel.

Därmed är ett av de viktiga stegen mot att Eskilstuna ska vara klimatneutralt år 2030 nu taget. Du som är privatkund kan välja till Solkraft till ditt befintliga elavtal för att få närproducerad solel från parken.

Fakta om solcellsparken på Lilla Nyby

  • Beslutet att bygga en solcellspark i egen regi togs av vår styrelse i december 2020.
  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.