Till sidans huvudinnehåll
174/202 (visa lista)
Illustrerat flygfoto över vision av en väldigt stor solelspark

Vi bygger solcellspark på Lilla Nyby

Nu har vår styrelse gett grönt ljus till planerna på att bygga en solcellspark på deponin vid Lilla Nyby.

Solcellsparken ska leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter. Den kommer att täcka cirka 11 000 kvadratmeter av deponin, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ner, som totalt är 30 hektar stor.

- Det här är en samhällsviktig och långsiktig investering. En egen solcellspark ger nytta för vårt elnät och hjälper oss framåt i effektfrågan. Men störst av allt är hållbarhetsaspekten. Vi använder deponin, som är obrukbar mark, för att producera förnybar el, säger Ann-Sofie Wågström (S), styrelseordförande.

Under hösten har vi genomfört en marknadsundersökning där kunderna fått frågor kring sitt intresse av lokalproducerad solel.

- Både våra privatkunder och företagskunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Undersökningen visade därtill att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Det är tydligt att våra kunder ser solenergi som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle, säger Fredric Mazzarello, marknadschef.

Målsättningen är att den nya anläggningen ska producera förnybar el inom ett år. Den el som produceras kommer att säljas till våra elkunder och även användas vid våra egna anläggningar.