Till sidans huvudinnehåll
41/202 (visa lista)

Samråd för ny deponi vid Lilla Nyby Återvinningsanläggning

Eskilstuna Energi och Miljö AB planerar att söka tillstånd för ny deponi på fastighet Österrekarne Häradsallmänning S:3>12, invid befintlig återvinningsanläggning och deponi vid Lilla Nyby.

Samråd

Innan en tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning lämnas in har du som bor, eller har en verksamhet i närområdet möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om verksamheten och dess miljöpåverkan i ett så kallat samråd.

Samrådsunderlaget, som har tagits fram av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB som sköter driften av Lilla Nybys återvinningsanläggning, innehåller uppgifter om verksamheten vid Lilla Nyby och en beskrivning av den miljöpåverkan som kan förutses.

Synpunkter och frågor

Har du några frågor eller är intresserad av att ta del av samrådsunderlaget, kontakta Mikael Johansson via mejl: mikael.johansson@esem.se.

Märk ditt mejl: ”Ny deponi i Eskilstuna”.

Vill du lämna synpunkter ska de skickas in senast den 29 januari 2023 till mikael.johansson@esem.se eller till nedanstående adress. 

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
Att: Mikael Johansson 
Kungsgatan 86
631 86 Eskilstuna. 

Märk ditt ärende: Synpunkter om ny deponi i Eskilstuna.