Till sidans huvudinnehåll
172/202 (visa lista)

Prisförändringar 2021

Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Fjärrvärme

Fjärrvärmepriserna höjs med 1,5 procent. Detta för att klara kommande investeringar och bibehålla hög leveranssäkerhet.

Elnät

För att kunna fortsätta hålla hög leveranssäkerhet och samtidigt bygga ut elnätet krävs investeringar. Vi står dessutom inför ett teknikskifte som kräver investeringar i styrning, övervakning, fellokalisering, ny generation mätare och mätvärdesinsamling. Elnätsavgiften höjs därför med två procent.

Vatten och avlopp

Även inom VA krävs investeringar, framför allt för att underhålla och uppdatera ledningsnätet. Tack vare tidigare års positiva resultat kan brukningsavgiften för VA hållas oförändrad under 2021. Anläggningsavgiften höjs däremot med 3,5 procent. Den föreslagna höjningen motiveras främst av den förväntade låga täckningsgraden för VA-utbyggnaden i olika områden. Att successivt höja anläggningsavgifter speglar delvis kostnadsutvecklingen, förbättrar täckningsgraden för utbyggnaden samt bidrar till att undvika kraftiga prishöjningar längre fram i tiden.

Återvinning

Taxan oförändrad.