Till sidans huvudinnehåll
109/202 (visa lista)

Pris- och taxeförändringar 2022

Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Elnät

Elnätsavgiften höjs med 2%. För dig som kund innebär det en prisökning med cirka 3 kronor i månaden om du bor i lägenhet och cirka 25 kronor i månaden om du bor i villa med elvärme.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 6 procent. Detta efter flera år av oförändrad taxa. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp höjs med 3,6 procent, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Fjärrvärme

Den fasta fjärrvärmeavgiften höjs med 2 %.

Återvinning

Ingen prishöjning sker på totalen, men den fasta avgiften höjs och den rörliga avgiften sänks. Det sker även vissa andra förändringar i renhållningstaxan.

  • Insamling och återvinning av tidningar och kontorspapper blir ett kommunalt ansvar. Vi på EEM tar över insamlingen av tidningar från FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Kostnaden för tidningsinsamling kommer täckas av den fasta avgiften. 
  • Abonnemangen för fritidshämtning förändras och förenklas. Antalet hämtningar per säsong ökar från 10 hämtningar till 12 hämtningar per säsong. Man kan välja mellan att ha hämtning varannan vecka eller var fjärde vecka. 
  • Hämtning av kylmöbler och vitvaror tas bort från renhållningstaxan. 

Prislistor för 2022 lägg upp på eem.se under december.