Till sidans huvudinnehåll
11/201 (visa lista)

Pris- och taxeförändringar 2024

Här har vi samlat pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Elnät

Elnätsavgiften höjs med 4 %. För dig som kund innebär det en prisökning med cirka 7 kronor i månaden om du bor i lägenhet och cirka 31 kronor i månaden om du bor i villa med elvärme.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 10 %. Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs med 10 %, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Fjärrvärme

Den fasta avgiften höjs med 10 % och det rörliga energipriset höjs med 15 %.

Återvinning

Både den fasta och rörliga avgiften sänks med 0-9 %. Exempelvis sänks priset med 234 kr på ett 190-liters kärl för en villa och 371 kr på ett 370-liters kärl.