Till sidans huvudinnehåll
50/202 (visa lista)

Pris- och taxeförändringar 2023

Nedan följer information om pris- och taxeförändringar som sker vid årsskiftet inom våra verksamhetsområden.

Elnät
Elnätsavgiften höjs med 12%. För dig som kund innebär det en prisökning med cirka 17 kronor i månaden om du bor i lägenhet och cirka 96 kronor i månaden om du bor i villa med elvärme.

Vatten och avlopp

Brukningstaxan för vatten och avlopp höjs med 15 %. Anläggningstaxan för vatten och avlopp höjs med 6 %, vilket endast är en prisindexering enligt Svensk Entreprenadindex. Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för utbyggnad av ledningsnätet fram till fastighet.

Fjärrvärme

Den fasta fjärrvärmeavgiften höjs med 2 %.

Återvinning

Både den fasta och rörliga avgiften sänks med 0-9 %. Exempelvis sänks priset med 234 kr på ett 190-liters kärl för en villa och 371 kr på ett 370-liters kärl.  

Prislistor för 2023 läggs upp här på webben under december månad.