Till sidans huvudinnehåll
57/201 (visa lista)

Nu hjälps vi åt att spara el!

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Nu räknas varje kilowattimme som används och varje liten förändring spelar roll. Genom att minska vår användning kan vi sänka de höga elpriserna och se till att elen räcker även under de kallaste timmarna i vinter.

Med anledning av detta har Energimyndigheten dragit igång kampanjen "Varje kWh räknas". Vi behöver hjälpas åt för att förbättra situationen. Det finns flera skäl till varför vi måste planera och använda elen på ett smart sätt. Här är tre anledningar:

Vi dämpar elkostnaderna

För många är de höga elpriserna en tuff utmaning. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning.  

Vi minskar risken för elbrist i vinter

När vi använder mindre el, eller flyttar användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling, som orsakas av att användningen överskrider det vi kan producera och importera. Vi måste agera idag för att skapa så bra förutsättningar som möjligt inför vintern, när läget kan bli mer ansträngt.  

Vi visar solidaritet

Genom att minska vår elanvändning hjälper vi varandra i Sverige. Men vi hjälper också våra grannländer. Vår export av fossilfri el leder till minskat behov av fossilproducerad el på kontinenten. Ju mer el vi kan exportera till dem, desto mindre gas behöver de använda.

Det här kan du göra:

Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

Sänk värmen inomhus och isolera

Speciellt om du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. Se också över så att fönster och dörrar är ordentligt isolerade så att inte värme läcker ut i onödan.

Använd mindre varmvatten

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent.

Stäng av apparater och släck lamporna

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor

Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Kan man spara el?

I kampanjen används begreppet ”spara el”. Det är en förenkling eftersom el måste användas i samma stund som den produceras. Det vi gör när vi minskar vår elanvändning är exempelvis att spara vatten i våra magasin och det bränsle som behövs för att producera el i ångturbiner. Vi minskar samtidigt kostnaderna och gör systemet mindre sårbart för störningar.