Till sidans huvudinnehåll
196/201 (visa lista)

Nu har fibern flyttat hem

Från 1 april 2020 flyttade fibern hem till oss. Det innebär att vi har tagit över försäljning, marknadsföring och kundservice för fiberanslutningar från Fibra.

-   Vi ser möjligheter till förbättringar för kunderna genom att ta ett helhetsgrepp om fiberaffären, säger Benny Larsson, chef för Nätmarknad.

Eskilstuna fibernät drivs sedan 2015 av det regionalt samägda bolaget Fibra. Förändringen från första april innebär nu att avtalet med Fibra är uppsagt och efter årsskiftet 2020/2021 kommer vi att driva fibernätet tillsammans med en extern kommunikationsoperatör. En kommunikationsoperatör ansvarar för den dagliga driften av nätet samt fyller nätet med tjänster. 

Hur kommer kunderna att märka förändringen?

-      Våra kunder som redan är anslutna till fiber påverkas inte alls i det första skedet. De som vill bli kunder och ansluta sig till fiber är från och med den 1 april i år välkomna att vända sig direkt till oss, inte till Fibra som tidigare. På sikt tror vi att det kommer att upplevas som enklare att vi sköter helheten runt fiber, säger Benny Larsson.