Till sidans huvudinnehåll
88/203 (visa lista)

Inbjudan till stämmor i kommunala bolag

Inbjudan till årsstämmor i kommunala bolagen Eskilstuna Energi och Miljö AB, Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, Eskilstuna Energi och Miljö Ekeby AB och Eskilstuna Vindkraft AB.

Onsdagen den 27 april 2022 kl. 09.00
Lokal: Stora konferensrummet på ReTuna, Folkestaleden 7

Av praktiska skäl är det önskvärt att närvaro anmäls av den som önskar delta. Frågor riktade till bolagen ställs lämpligen skriftligen, i så god tid som möjligt, för att svar ska hinna beredas. Anmälan och frågor skickas till info@eakf.se alternativt meddelas per telefon till Anders Andersson, 070-654 57 22 eller Anu Hellman, 076-607 89 85.