Till sidans huvudinnehåll
10/203 (visa lista)

Brukningsavgifterna för VA höjs inte för 2024

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB och styrelsen för Eskilstuna Kommunföretag AB har beslutat att upphäva tidigare beslutad höjning av brukningsavgifterna för VA avseende 2024. Det innebär att brukningsavgifterna förblir oförändrade från 2023.

Beslutet grundar sig i den granskning som utförts gällande verksamhetsåret 2021 där man i VA-verksamhetens särredovisning anmärkte på en post obeskattade reserver som vid ingången av 2022
var 189,2 Mkr och vid utgången 187,4 Mkr. Posten kommer från överskott i VA-verksamheten under perioden 2002 - 2014.

Du hittar aktuella brukningsavgifter för 2024 här.