Till sidans huvudinnehåll
116/202 (visa lista)

Viktigt hållbarhetsmål – minska vattenförbrukningen

Lägre vattenanvändning per hushåll vinner på sikt miljön och hela VA-kollektivet på, samtidigt som det är rätt steg framåt i målsättningen för Agenda 2030. Men för att nå dit behövs Eskilstunabornas hjälp.

I Sverige använder vi dagligen ca 140 liter vatten per person. Det är ca 40 liter mer vatten per person och dag än vad som exempelvis förbrukas i vårt grannland Danmark. Om vi kan få ner förbrukningen mot Danmarks nivå så kan vi se vinster som i längden gynnar miljön och hela VA-kollektivet.

- Lägre vattenförbrukning betyder på sikt också lägre investeringskostnader i våra dricksvattennät. Vår stad växer, men om vi använder mindre vatten per hushåll behöver vi inte dimensionera upp ledningarna i samma utsträckning för att säkerställa dricksvatten till alla nybyggen. I och med det undviker vi samtidigt det ökade förnyelse- och underhållsbehov som ett ständigt växande ledningsnät innebär i det långa perspektivet, säger Admir Ibrisevic, chef för Vatten och avlopp (VA).

Små, enkla beteendeförändringar gör stor skillnad.

- Hållbar vattenanvändning handlar bland annat om att inte slösa på vattnet i onödan. Att tänka till lite extra vid varje tillfälle som det används. Dricksvatten är ett livsmedel som främst är till för mat, dryck och hygien. Bara genom att stänga av kranen under tandborstningen, kan en familj på fyra personer spara 100 liter per dag. Det är ett exempel på en enkel insats som ger mer än vad man kanske tror, säger Admir Ibrisevic.

Lägre förbrukning av dricksvatten innebär även mindre mängd avloppsvatten som behöver transporteras i spillvattennätet och slutligen renas i våra avloppsreningsverk.

Energi- och miljöbesparingsvinster

- Det krävs energi och kemikalier både för att producera dricksvatten och rena spillvatten, så av hållbarhetsskäl är det viktigt att tänka på att minska onödig vattenförbrukning. Utöver de faktiska kostnadsbesparingarna så har vi nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, som gör att vi måste använda vattnet på ett hållbart sätt. Vatten är inte en obegränsad resurs som vi alltmer kan bevittna idag. Det förtjänar vår uppmärksamhet och omsorg.

Ett lagarbete

- Vi arbetar dagligen med olika åtgärder för att minska vattenförluster i nätet och hitta cirkulära lösningar för vattnet. Men när det kommer till hållbar vattenanvändning, det vill säga att minska förbrukningen, behöver vi invånarnas hjälp, avslutar Admir.