Till sidans huvudinnehåll
125/203 (visa lista)
Bild på elljusslinga på paviljong med hus i bakgrunden

Höga elpriser – vi förklarar varför

Den senaste tiden har elpriserna stigit och ligger nu på en hög nivå. Men vad är det egentligen som gör att elpriserna stiger?

Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång, efterfrågan och sådant som händer här hemma i Sverige men även ute i Europa. Här är fyra faktorer som just nu påverkar elpriserna.

1. Mindre blåst i Europa = minskad vindkraftsproduktion

Det har blåst mindre, både ute till havs och på land, vilket gör att vindkraftsproduktionen är lägre. Det i sin tur gör att efterfrågan på el måste täckas av annan elproduktion. Ute i Europa är det fortfarande vanligt att man använder fossila bränslen, som gas och kol, när man producerar el – och det är den andra faktorn till varför elpriset är högt just nu. Läs mer om det i punkt 2.

2. Höga bränslepriser

Elproduktion med naturgas har ökat sedan ett par år tillbaka. Och när efterfrågan är stor ökar också priserna på naturgasen. Det i sin tur har inneburit att den kolbaserade elproduktionen åter igen har blivit mer lönsam och därför har även kolpriserna ökat.

Det kostar mer att producera el av gas och kol, som är vanliga kraftkällor i Europa, än att producera elen med hjälp av vatten- och kärnkraft, som vi vanligtvis har stor tillgång till i Norden. När vi har minskad tillgång av kraft i Norden behöver vi importera el från Europa och då påverkas vi av de stigande bränslepriserna.

3. Lite regn och torrt väder = mindre vatten i våra nordiska vattenmagasin

Tillgång till vattenkraft har också stor betydelse för elpriset. Även om det har regnat en del har det hittills varit ett mycket torrare år än förra året och därför har vi ett underskott i vattenmagasinen. Det gör att vi i Sverige och Norden inte kan producera lika mycket el med hjälp av vattenkraft.

4. Begränsningar i det svenska stamnätet där elen transporteras

Sverige är uppdelat i fyra elområden. Historiskt har skillnaden i elpriset varit relativt små mellan alla elområden och oftast uppstått i perioder med hög efterfrågan (på vintern) eller när utbudet varit stort (när vårfloden har runnit till). Men under det senaste året har även prisskillnaderna uppstått på andra tider på året och då har de även varit större. Det är dels på grund av att elproduktionsanläggningarna i södra Sverige har stängts ner och för att Svenska Kraftnät har begränsat överföringskapaciteten mellan de olika elområdena och till våra grannländer. Det gör att vi inte i lika stor utsträckning kan transportera el från de elområden som har stor tillgång på el till de som har mindre tillgång.

Om du vill läsa mer om de olika faktorer som påverkar elpriset kan du läsa mer om det på Energiföretagens hemsida.