Till sidans huvudinnehåll
14/201 (visa lista)

Från 1 januari 2024 är det vi som sköter återvinningsstationerna

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om en ny förpackningsförordning. Enligt den ska kommunerna ansvara för förpackningsinsamlingen på återvinningsstationer från och med den 1 januari 2024.

Eskilstuna kommun har gett oss i uppdrag att ansvara för återvinningsstationerna, något som tidigare har skötts av FTI. Det innebär att det från och med årsskiftet är vi som kommer att tömma containrarna, samt att det är oss du ska kontakta vid felanmälningar. 

Vid felanmälan, kontakta: 

Tel: 016-10 60 60  
E-post: kundservice@eem.se