Till sidans huvudinnehåll
80/202 (visa lista)

Förändrade avtalsvillkor inom elhandel

Inom kort kommer många av våra elhandelskunder att få hem brev om avtalsvillkorsändringar från oss. Förändringarna träder i kraft från och med den 1 juli i år.

En huvudsaklig orsak till den senaste tidens höga elpriser är gasmarknaden, som har påverkats av geopolitisk oro sedan början av 2021. Dessutom har andra energikällor som inte är planerbara (exempelvis vindkraft) haft stor betydelse på marknaden eftersom skillnaden mellan när det blåser lite och blåser mycket idag är så otroligt stor. Det har bidragit till både ökade elpriser och stora prissvängningar i marknaden.

Våra inköpskostnader har därmed ökat drastiskt och vi behöver därför uppdatera leveransvillkoren och lägga på den merkostnad som uppkommer till följd av variationer i elförbrukning över tid och ofta i kombination med större svängningar i elpriset.

Berörda avtal är:
Anvisat avtal/Tillsvidarepris

Eskilstuna-el

Uppsägning 3 månadersavtal

Rörligt pris utan bindningstid