Till sidans huvudinnehåll
97/199 (visa lista)

Blåsigt ute - men få strömavbrott

Det fanns en tid när kraftig blåst betydde långvariga strömavbrott, särskilt på landsbygden. Men efter många års förbättringsarbete är elnäten mer robusta än så.

- Numera består större delen av vårt elnät av nedgrävda kablar, vilket gör det mindre utsatt för skada när det blåser kraftigt och träd faller, säger Sara Jonsson, driftchef inom elnät. 

Arbetet med att gräva ner kablar och ersätta luftledning påbörjades på 1990-talet och har pågått kontinuerligt sedan dess. Stormen Gudrun påskyndade processen, nu är majoriteten av vårt elnät nedgrävt.           

- Det här är ett jobb som kräver resurser, men ger mycket tillbaka. Vårt samhälle är oerhört beroende av stabil leverans av el – och i takt med att vi elektrifierar nästan allt så ökar kraven än mer. Utan ett robust elnät stannar det mesta! Vi arbetar ständigt för att stärka, förvalta och utveckla elnätet i vår kommun. I Eskilstuna har vi leveranssäkerhet på 99,99 procent, säger Sara Jonsson. 

Ett annat exempel på hur Eskilstuna Energi och Miljö arbetar med att minska strömavbrotten är det nya felsökningssystem som tagits i bruk.  

- Genom att montera felindikatorer i nätstationerna får vår driftcentral löpande information om var i nätet ett fel är lokaliserat. Det ger kortare avbrottstider, bättre elkvalitet och ökad säkerhet. Just nu utreder vi möjligheten att ha mer fjärrmanövrerade apparater för att minska avbrottstiderna ytterligare, säger Sara Jonsson.