Till sidans huvudinnehåll
83/202 (visa lista)

Elpriskompensation på fakturan i maj

För att kompensera de hushåll som drabbats av höga elpriser under december 2021, januari och februari 2022 har regeringen fastställt ett ekonomiskt stöd för hushåll baserat på hushållens elanvändning. Kompensationen betalas ut av elnätsföretagen.

Kompensation som avdrag på fakturor
För de flesta av Eskilstuna Energi och Miljös kunder sker kompensationen genom kreditering på den vanliga fakturan som skickas ut i maj. Om kompensationen överstiger fakturabeloppet kommer avdragen göras på efterföljande fakturor tills hela ersättningsbeloppet är avdraget.

Kompensationen för mars, dvs. regeringens förlängning av elpriskompensationen, hanteras just nu och kommer därför vid ett senare tillfälle. 

Ersättningen gäller privatpersoner och dödsbon
Det är enbart privatpersoner (konsumenter) samt dödsbon som har rätt till kompensation vilket innebär att företag inte omfattas av ersättningen. På Mina Sidor kan du se din elanvändning och med hjälp av trappstegsmodellen nedan se vad din kompensation blir. 

Om du har flyttat under tiden
Om du till exempel har flyttat under tiden december 2021 till februari 2022 innan du har hunnit få ersättningen och inte längre är kund hos oss, behöver du kontakta oss för att utbetalning ska kunna ske.

Ersättningsmodell
Kompensationen är utformad i en trappstegsmodell där lägsta trappsteget ligger på en användningsnivå om 700 kWh per månad och vidare upp till 2000 kWh eller mer. Som mest kan ett hushåll kompenseras med 2000 kronor per månad, det vill säga totalt 6000 kronor för hela perioden.

Elanvändning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1 100
1600 – 1699 1 300
1700 – 1799 1 500
1800 – 1899 1 700
1900 – 1999 1 900
Över 2000 2 000

 

Läs frågor och svar om elpriskompensationen på regeringens sida här.