Till sidans huvudinnehåll
171/202 (visa lista)

Ändringar kring bindningstider för elavtal

Bindningstiden för elavtal med rörligt pris får inte vara längre än tre månader. Det fastslår en ny dom från Patent- och marknadsdomstolen.

- Vi har erbjudit våra kunder elavtal med rörligt pris där bindningstiden kan vara ett år eller två år. Ju längre tid kunden binder sig för, desto lägre pris. Domstolen har dock slagit fast att rabatterna är för små för att väga upp bindningstiden för konsumenten, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning på Eskilstuna Energi och Miljö, EEM.

EEM jobbar för att elhandelskunderna ska känna sig trygga – i en bransch som kan upplevas krånglig ur konsumentperspektiv.

- Det är bra att vi får vägledning gällande bindningstiderna, det har inte funnits tidigare. Vi välkomnar en genomlysning av branschen och anpassar oss efter domen, säger Fredrik Stake.

Baserat på detta har EEM nu tagit bort möjligheten för privatkunder att teckna rörligt elavtal med ett och två års bindningstid.