Till sidans huvudinnehåll
197/199 (visa lista)

2019 gav näst bästa resultatet i EEMs historia

EEMs bokslut för 2019 landade på 167,5 miljoner, vilket är det näst bästa resultatet i bolagets historia. Flera faktorer ligger bakom de positiva siffrorna.

Bland annat gav elhandeln ett bättre utfall än budgeterat, även affärsområde återvinning gjorde ett bra resultat. Sänkta driftskostnader från det gemensamma driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö bidrog också.

-  Genom ESEM kan vi ta till vara på det bästa från de båda kommunernas energibolag. Sedan bildandet av ESEM 2014 har vi genomfört effektiviseringar och dragit nytta av stordriftsfördelar. Detta gäller båda ägarbolagen, Eskilstuna Energi och Miljö samt SEVAB, säger Kjell Andersson, t f vd.

Höga bränslepriser

Trots att resultatet är det näst bästa i bolagets historia, ligger det 13 miljoner under budget. En orsak till detta är 2019 års höga bränslepriser.

-  På grund av bränslebrist, som en effekt av varma vintrar, gick priserna upp kraftigt. Detta påverkade resultatet för vår värmerörelse, säger Kjell Andersson.

Starkt varumärke

Den senaste stora kundundersökningen som gjordes visar att varumärket EEM mår bra.

-  Kunderna ser oss som det miljöbolag vi jobbar hårt för att vara. Vi har säkra leveranser och sticker ut genom våra innovativa satsningar inom återvinning, som exempelvis färgsorteringen. Att EEM driver världsstjärnan ReTuna Återbruksgalleria är en stor tillgång. Hit vallfärdar besökare från jordens alla hörn. Det är värt mycket för stoltheten hos Eskilstunabor, kunder och alla som arbetar inom ESEM, säger Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande EEM.