Till sidans huvudinnehåll
1/202 (visa lista)
En container som är öppen där återbrukat byggmaterial kan lämnas

19 juni öppnar unik byggåterbruksdepå vid ReTuna återvinningscentral.

Nu kommer du som privatperson även kunna lämna bygg- och rivningsmaterial för återbruk så som du kan lämna andra saker som t ex möbler, kläder m m för återbruk i ReTuna återbruksgalleria. Byggmaterialet lämnas in vid separat container strax nedanför rampen.

Lämna vid ReTuna, handla hos Beijer Bygg

Byggmaterialet lämnas vid depån hos oss vid ReTuna återvinningscentral men det värderas av Beijer Byggmaterial. Går det att återbruka säljs det till allmänheten i deras bygghandelsbutik i Folkesta. En win-win lösning som ger fler större möjligheter att bygga mer kostnadseffektivt och miljövänligt.

Lokalt samarbete

Byggåterbruksdepån är en gemensam satsning av Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och Beijer Byggmaterial. Depån ska förhoppningsvis hjälpa till att minska klimatbelastningen som kommer av att återbrukbart material hanteras som avfall. Den bidrar också till två av kommunens fem mål i klimatprogrammet, konsumera och producera medvetet samt bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan. 

Ett års testperiod

Klimatinsatsen och mängden minskat avfall följs upp varje kvartal under ett år när depån testas. Faller satsningen väl ut finns möjlighet till förlängning.