Till sidans huvudinnehåll
81/201 (visa lista)
Bil i tvätthall

Stora biltvättarhelgen 23-24 april

Biltvättar på gatan eller garageuppfarten förstör vår vattenmiljö. Stora Biltvättarhelgen uppmärksammar detta och vill få fler att tvätta bilen på en biltvätt.

Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

”Fultvättar” förorenar ditt närmaste vattendrag

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter.

Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen. Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och exempelvis fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Biltvättanläggningar är bästa valet

Biltvättar eller "gör-det-själv" hallar är utrustade för att samla upp dessa och flera tvättar renar och återvinner också tvättvattnet vilket dessutom sparar vatten. Därför är det helt klart värt att ta en tur till biltvätten!

Stora Biltvättarhelgen

Sedan 2014 har branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med sina medlemmar anordnat Stora Biltvättarhelgen i april varje år för att uppmärksamma vikten av att tvätta rätt.