Till sidans huvudinnehåll
20/202 (visa lista)

Bad och fiske vid värmeverket avrådes tills vidare

Vi på EEM har låtit undersöka Eskilstunaåns botten i anslutning till värmeverket. Undersökningen visar på en kraftigt förorenad botten. Vi inväntar beslut från samhällsbyggnadsnämnden angående hur dessa föroreningar ska hanteras. Med anledning av detta avråder vi tills vidare från bad och fiske i anslutning till värmeverket.

Föroreningarna, som bland annat utgörs av stenkolstjära, har konstaterats komma från det gasverk som tidigare fanns på platsen. Föroreningen bedöms ha funnits där sedan första delen av 1900-talet och har inget samband med den nuvarande verksamheten. Idag produceras fjärrvärme, el och fjärrkyla i verksamheten. Det enda som släpps ut till Eskilstunaån från denna produktion idag är varmvatten som noga kontrolleras i enlighet med verksamhetens miljötillstånd.

Det förorenade området ligger utmed värmeverkets strandkant, ett område som är cirka 25 meter brett och som sträcker sig cirka 100 meter nedströms gasverksbron (Ståhlbergsvägen). Se markering på bilden. Vi har området under fortsatt uppsikt och arbetar för att hantera det på bästa möjliga sätt, för dig samt för djur och natur.