Till sidans huvudinnehåll
198/202 (visa lista)

Eskilstuna Energi och Miljö välkomnar prövning av regler för elavtal

Konsumentombudsmannen, KO, anser att elavtal med rörligt pris och bindningstid i ett eller två år är till nackdel för konsumenten och till fördel för elbolaget. KO vill därför att Patent- och marknadsdomstolen prövar om det är skäligt att erbjuda dessa avtal.

Eskilstuna Energi och Miljö välkomnar att KO ser över och prövar branschens lagar och regler. Vi jobbar alltid med seriösa försäljningsmetoder där vi öppet redovisar information om avtal och pris. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vara kunder hos oss – och att vara kunder i den här branschen. Det är bra att elmarknaden genomlyses, säger Fredrik Stake, chef för Marknad och Försäljning.

Finns det kundfördelar med rörligt elavtal med bindningstid?

Det är bekymmersfritt. Vid ett bundet avtal slipper kunden fundera över sitt elavtal under avtalsperioden. Bindningstiden innefattar även vårt påslag på priset samt avtalsvillkor. Påslaget blir lägre om kunden binder sig för längre tid. Med ett rörligt elavtal drar kunden nytta av prissvängningar. Historiskt har den här typen av avtal varit ekonomiskt fördelaktiga för kunden, säger Fredrik Stake.

KO anser att kombinationen rörligt pris och ett avtal med bindningstid på ett eller två år, skapar en inlåsningseffekt för konsumenten.

Det stämmer inte. Konsumenten är inte låst vid rörligt elavtal, utan kan när som helst byta till ett annat elavtal hos oss. Detta är vi tydliga med i vår kundkommunikation. Frågan är om bindningstiden bör regleras eller ej. Vi har elavtal med rörligt pris både med och utan bindningstid i vårt utbud idag. Syftet är att kunden ska få välja själv, säger Fredrik Stake.