Till sidans huvudinnehåll
182/202 (visa lista)

Vi utför regelbundna analyser av PFAS i dricksvattnet

Regelbundna analyser av PFAS har sedan 2014 varit en del av ett omfattande egenkontrollprogram för vårt dricksvatten i Eskilstuna. Samtliga resultat ligger långt under rekommenderade riktvärden.

Naturskyddsföreningen uppmärksammar problemet med PFAS i sin nya undersökning av data från vattenverk på 42 platser i Sverige. Bland platserna de fått analysdata ifrån finns Eskilstuna och Strängnäs, där man gjort analyserna kontinuerligt under en längre tid. Undersökningen grundas på att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har fastställt sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan. Att bedömningen är fastställd är positivt. Det ger en tydlig inriktning att fasa ut kemikalier som PFAS.

Eskilstuna Energi och Miljö AB, som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Eskilstuna, följer noga alla krav och rekommendationer från Livsmedelsverket. Screening av PFAS för samtliga vattenverk inom verksamhetsområdet gjordes redan 2014, då man konstaterade att inga resultat överskred Livsmedelverkets rekommenderade åtgärdsgräns. Regelbundna analyser av PFAS har sedan dess varit en del av ett omfattande egenkontrollprogram för vårt dricksvatten. Samtliga resultat ligger långt under rekommenderade riktvärden.

Stockholm Vatten och Avfall jobbar på motsvarande sätt med att säkerställa kvaliteten på dricksvatten som bland annat levereras till Strängnäs. 

EEM och SEVAB följer via sitt driftbolag ESEM noga utvecklingen inom området, i synnerhet de råd och rekommendationer Livsmedelsverket tar fram. Det är Livsmedelsverket som är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet, inklusive bland annat dricksvatten.

 

För mer information om PFAS och EFSA:s bedömning, se information från Svenskt Vatten och Livsmedelsverket:    

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/pfas-i-dricksvattnet/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_campaign=Svenskt%20Vatten%20informerar%2C%2011%20nov.%202020&utm_content=L%C3%A4s%20mer.

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/efsa-faststaller-bedomning-av-pfas-amnen

 

Fakta om PFAS
PFAS används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och finns i allt från funktionskläder, stekpannor och smink till matförpackningar, möbeltyg och brandskum. Utsläpp från produktionen, användningen och avfallshantering av dessa produkter går rakt ut i miljön och hamnar slutligen både i maten vi äter, luften vi andas in och i vårt dricksvatten. PFAS sprids över långa avstånd och hittas till och med i blodet på isbjörnar i Arktis. Olika PFAS sprids på olika vis; vissa via vatten och andra via luft. De tas sedan upp av både växter och djur och finns därför i nästan all mat som vi äter.

Källa: Naturskyddsföreningen