karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart 2021.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här

Vad händer nu?

2020-07-02: Semesteruppehåll mellan vecka 28-31. Hansa kommer däremot fortsätta besikta fastigheter i området. Hansa kontaktar de fastighetsägare som berörs.

När Tranab startar upp arbetet efter semestern kommer de att börja anlägga ledningar i det område som de nu har förberett. Den tillfälliga vägen som anläggs kommer tas i drift senare. Det kommer inte byggas några nya permanenta vägar i området.

Förklaring av kartskissen nedan
Gul markering = tillfällig väg 
Röd markering = sträckor som kommer schaktas efter semestern
Grön markering = kommande schaktsträckor

Tillfällig väg och område för schaktsprängning

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

Byggnation

Projektet förväntas vara klart i slutet av 2021.

När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. Tranab drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den så kallade förbindelsepunkten). Finåterställning av vägar och grönområden görs när marken har stabiliserat sig.

Tidplan Näshulta Österby

Tidplan - när grävs det hos dig? 

Här kommer vi framöver att presentera var och när vi gräver och vilka vägar som berörs av omledning när det gäller trafiken.

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.