karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart 2021.

Här kan du ta del av presentationen från informationsmötet från april 2017, klicka här.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här


Information om projektet

Uppdatering 2020-02-05: Nu är upphandlingen av entreprenör slutförd. De som kommer att utföra arbetet byggnationen är Tranab AB. De kommer att etablera sig i området under maj månad och Hansa Vibrations & Omgivningskontroll kommer att påbörja besiktning av fastigheter. Innan detta görs blir du kontaktad av dem.

Förberedande arbeten för byggnationen av vattenverket utförs av Svevia och kommer att pågå under mars och april. De kommer därför inom kort att etablera sig inom området.

Ett brevutskick med allmän information om projektet skickas ut i vecka 4. Bilagt med brevet finns också vår "Utbyggnadsbroschyr" som du också hittar att läsa här.

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan.
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

Vi har för avsikt att ansluta alla fastigheter med självfall. Vilket innebär att avloppet rinner med självfall från fastigheten och ut till EEMs ledningar. Lokala tomtavvikelser kan förekomma där det kan behöva pumpas från fastigheten till exempel om fastigheten har en avloppsanläggning på sin fastighet som visar sig ligga djupare än EEMs ledningar. Vilken innebär att självfall ej är möjligt. 

Byggnation

Projektet förväntas vara klart i slutet av 2021.

När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. Tranab drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten). Finåterställning av vägar och grönområden görs när marken har stabiliserat sig.

Tidplan Näshulta Österby

Tidplan - när grävs det hos dig? 

Här kommer vi framöver att presentera var och när vi gräver och vilka vägar som berörs av omledning när det gäller trafiken.

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

 

 

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.