Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Ett första informationsmöte om detta hölls den 29 april 2017.

Vill du ta del av presentationen från mötet, klicka här.

Ett inriktningsbeslut är taget, den 9 december. De befintliga vatten- och reningsverken i Bälgviken ska uppgraderas och kapaciteten i verken ska ökas så att påkoppling av Näshulta Österby blir möjlig.

Förstudie under 2017

Under hösten 2017 beräknas förstudien vara klar. Vår konsult VAP har varit ute på plats i Österby och gjort de inmätningar som krävs för att ta fram förslag på vilka systemlösningar som är aktuella för området. Nu ska vi på Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) se över vilket av lednings-alternativen som är lämpligast att bygga.

Detaljplan för området

Utifrån uppgifter från Österbys Husförening så kommer vägnätet i området att kvarstå. Exploatering inom området är inte aktuellt. Därför genomförs förstudien utan antagen detaljplan.

I samband med en VA-utbyggnad kan det vara fördelaktigt att Eskilstuna kommun arbetar fram en detaljplan. Detta för att man ska kunna bedöma hur framtiden för området ser ut så att VA-utbyggnaden kan utföras så resurseffektivt som möjligt. Besked om planfrågor tas direkt med Plankontoret.

Tidsplan

Bedömningen är att förstudien ska vara klar under 2017. Efter det går vi in i planeringsfasen för projektet. Då sker bland annat kontakt med länsstyrelsen och lantmäteriet, genomgång av markägarfrågor, detaljprojektering av ledningsnätet och dialog med fastighetsägare angående placering av förbindelsepunkt till varje fastighet.

Byggnation

När allt är färdigplanerat upphandlas en entreprenör, som ska utföra byggnationen. Den preliminära tidsplanen för byggnationen är ca 2 år. När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. EEMs underentreprenör drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den s k förbindelsepunkten).

De olika faserna i projektet illustreras nedan. 

 

Sidan uppdaterades 24 oktober 2017.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.