karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Klart för vattenleverans

Uppdatering 2022-09-08
Vi har nu godkända vattenprover och ni fastighetsägare kommer inom kort få ett brev med information samt fakturaunderlag, detta postades i onsdags den 7/9. Under nästa vecka börjar fakturorna skickas ut. När anläggningsavgiften är betald och du har skickat in din färdiganmälan kontaktar en mätartekniker dig för att bestämma tid om uppsättning av vattenmätare och öppning av servisventilen för vatten. 

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här.

Har du beställt fiberanslutning och vill lägga ner fiberkablar i samband med din VA schaktning finns kabel att hämta, kontakta tomas.pargelius@telia.com och ange längd du behöver från förbindelsepunkt in till din fastighet. Tänk på att ta till några meter extra för inkoppling i huset. Behöver du hjälp med att mäta, kontakta vår Patrik Riméus på Stadsnät (patrik.rimeus@esem.se). 

Miljökontoret informerar

När det är dags att ansluta er fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer användningen av er enskilda avlopps­anläggning att upphöra. Miljökontorets bedömning är, som vi meddelat er tidigare, att anslutning till kommunens nät ska vara gjord senast tre månader efter det att det nya VA-nätet tagits i bruk.

Om ni inte anslutit era avloppsledningar till kommunens avloppsnät efter tre månade tar miljökontoret kontakt med er för att höra hur det går med anslutningen och vilken tidsplan ni har för anslutningen. Bedömer vi den planen rimlig är allt bra men om inget har hänt och ni inte har någon plan kan tillsynen resultera i ett förbud förenat med ett vite mot att använda er avloppsanläggning.

Miljökontoret kommer även att debitera berörda fastighetsägare en handläggningsavgift för den tid som läggs ner på dessa eventuella ärenden. För att undvika onödiga kostnader för handläggning och vite rekommenderar vi er alltså att snarast påbörja ledningsarbetet på er sida av förbindelsepunkten.

Tankar och slamavskiljare ska tömmas. Efter tömning kan de i stället användas för att spara regnvatten i. Annars ska tank och slamavskiljare tas bort alternativt fyllas med grus/sten så att de inte rasar in.

Vid frågor om beslut om förbud gällande enskild avloppsanläggning kontaktas någon av avlopps­handläggarna på miljökontoret.

Tel vxl 016-710 10 00 Mejl miljokontoret@eskilstuna.se

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.