karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart 2021.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här (pdf)

Vad händer nu?

Under veckorna 28 - 31 är det semesteruppehåll i utbyggnadsarbetet. Byggnationen av nya vattenverket kommer dock fortfarande pågå.

Störning i leverans av sommar- och sjövatten
Under byggnation kan det förekomma störningar i leveransen av sommar- och sjövatten. Då nya ledningsnätet läggs måste vi emellanåt stänga av med kort varsel på grund av sprängning. Vi ber om förståelse för detta och kommer i möjligaste mån undvika längre avstängning genom att lägga provisoriska ledningar under tiden. 

Det går fortsättningsvis bra att hämta vatten vid tappstället. 

Information från vår entreprenör Tranab
Här kan du se var schaktning pågår, eventuella trafikstörningar och annan aktuell information (pdf).

Viktig information om anslutning av vatten och avlopp
En del fastigheter har redan fått sina anslutningspunkter vatten och avlopp utbyggda. Det är dock inte tillåtet att ansluta ännu på våra ledningar. Påkoppling får ske först när alla ledningar i området är utbyggda, förbindelsepunkt har förmedlats, anslutningsavgiften är betald och vattenmätare finns på plats i fastigheten. Arbetet planeras vara klart i hela området i slutet av 2021.


Frisprängning
På vissa fastigheter kan vi behöva frispränga. Det innebär att vi spränger bort eventuellt berg som ligger i vägen för din ledningsdragning fram till förbindelsepunkten. I de fall det kan bli aktuellt frispränger vi ca 2 meter in på fastigheten.

OBS! att vi endast frispränger vid området för anslutning. Vi gör så för att säkerställa att inte våra ledningar blir skadade när arbetet påbörjas inne på din fastighet. Detta schakt grävs därefter igen.

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

Byggnation

Projektet förväntas vara klart i slutet av 2021.

När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. Tranab drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den så kallade förbindelsepunkten). Finåterställning av vägar och grönområden görs när marken har stabiliserat sig.

Tidplan Näshulta Österby
 

Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan som du kan läsa här (pdf). Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.