karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Vad händer nu?

Arbetet med vattenprovtagning har försenats vilket gör att faktureringen skjuts fram. Just nu kan vi inte ange exakt tid för fakturering men återkommer så snart provtagning är genomförd och prover är godkända. Vi beräknar att fakturering kommer ske senare i vår.

Under tiden provtagningen pågår kommer vatten att kunna hämtas som vanligt på befintligt tappställe. Sjö- och sommarvatten kopplas på någon gång i april när risken för nattkyla är över.

Ovanstående information kommer också i ett utskick inom kort.

Skicka in din färdiganmälan
I vårt senaste brevutskick uppmanande vi dig att fylla i en färdiganmälan och skicka till oss så snart du är redo att ansluta. Den var bifogad i utskicket men du hittar den även här (pdf).

VIKTIG INFORMATION!
Skador på allmän mark som orsakas av andra aktörer än Tranab återställs inte av Tranab. Tänk på det om du anlitar en entreprenör för schaktning på din fastighet. Återställning ska då ombesörjs av respektive aktör.

Det är också viktigt att tänka på att material inför ledningsdragning m m inte läggs utanför fastighetens mark så att det förhindrar Tranabs arbete med återställning.

Viktig information om anslutning av vatten och avlopp

Observera att det inte är tillåtet att ansluta ännu på våra ledningar. Påkoppling får ske först när alla ledningar i området är utbyggda, förbindelsepunkt har förmedlats, anslutningsavgiften är betald och vattenmätare finns på plats i fastigheten.

Gällande anslutning av fiber

Är du intresserad av en fiberanslutning men ännu inte anmält eller skrivit något avtal för det hittar du mer detaljerad information och gör din beställning här.

Har du beställt fiberanslutning och vill lägga ner fiberkablar i samband med din VA schaktning finns kabel att hämta, kontakta tomas.pargelius@telia.com och ange längd du behöver från förbindelsepunkt in till din fastighet. Tänk på att ta till några meter extra för inkoppling i huset. Behöver du hjälp med att mäta, kontakta vår Patrik Riméus på Stadsnät (patrik.rimeus@esem.se). 

Miljökontoret informerar

När det är dags att ansluta er fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer användningen av er enskilda avlopps­anläggning att upphöra. Miljökontorets bedömning är, som vi meddelat er tidigare, att anslutning till kommunens nät ska vara gjord senast tre månader efter det att det nya VA-nätet tagits i bruk.

Om ni inte anslutit era avloppsledningar till kommunens avloppsnät efter tre månade tar miljökontoret kontakt med er för att höra hur det går med anslutningen och vilken tidsplan ni har för anslutningen. Bedömer vi den planen rimlig är allt bra men om inget har hänt och ni inte har någon plan kan tillsynen resultera i ett förbud förenat med ett vite mot att använda er avloppsanläggning.

Miljökontoret kommer även att debitera berörda fastighetsägare en handläggningsavgift för den tid som läggs ner på dessa eventuella ärenden. För att undvika onödiga kostnader för handläggning och vite rekommenderar vi er alltså att snarast påbörja ledningsarbetet på er sida av förbindelsepunkten.

Tankar och slamavskiljare ska sluttömmas och ni ska se till att få ett intyg om att detta är gjort. Efter tömning kan de i stället användas för att spara regnvatten i. Annars ska tank och slamavskiljare tas bort alternativt fyllas med grus/sten så att de inte rasar in.

Vid frågor om beslut om förbud gällande enskild avloppsanläggning kontaktas någon av avlopps­handläggarna på miljökontoret.

Tel vxl 016-710 10 00 Mejl miljokontoret@eskilstuna.se

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.