karta över näshulta österby.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Planeras att vara klart 2021.

Svar på de vanligaste frågorna om kommunalt VA - klicka här

Presentationen från informationsmötet den 13 april 2019 finns här

Vad händer nu?

2020-08-18: Arbetet fortskrider enligt tidplan. Tranab kommer att bygga ut den östra delen om Semestervägen först samt grönområde på den västra delen, se röd markering på kartan nedan.

Tillfälliga vattenavstängningar

Vi vill flagga för att det under arbetets gång kan bli nödvändigt att stänga av vattnet under kortare perioder. Det kan handla om alltifrån 10 min till ett par timmar. Vi ber om överseende med det.

Information om vilka vägar där schaktning ska utföras:

  • Fjärilsstigen (öster om Semestervägen) planeras att börja schaktas vecka 35. Obs! Slutdatum är försenat.
  • Blåvingestigen planeras att börja schaktas vecka 41- 49
  • Myrstigen (öster om Semestervägen) planeras att börja schaktas vecka 48 - vecka 4, 2021. Obs! Framskjutet p g a försening på Fjärilsstigen.
  • Arbeten i terrängområdena kommer att pågå parallellt.

Information till närmast berörda fastighetsägare skickas ut allt eftersom.

Hansa fortsätter sina besiktningar i området för de fastigheter som berörs.

Den tillfälliga vägen som anlagts tas i drift vid behov. Skyltning och information kommer finnas på plats när det blir aktuellt. Det kommer inte byggas några nya permanenta vägar i området.

Förklaring av kartskissen nedan
Röd markering = sträckor som kommer schaktas i närtid.
Grön markering = kommande schaktsträckor

Bild över schaktsprängning i Näshulta Österby

Angående ledningsnät för dagvatten

Ledningsnät för bortledning av dagvatten (regn- och smältvatten) kommer att byggas där det finns behov utefter Myrstigen. Dessa fastigheter omfattas av dagvatten gata men inte dagvatten fastighet i VA-taxan. 
För att ta reda på den beräknade anslutningsavgiften, vänligen kontakta kundservice.

Byggnation

Projektet förväntas vara klart i slutet av 2021.

När byggnationen (grävarbete och ledningsdragning fram till förbindelsepunkt) är klar, startar anslutningsprocessen. Tranab drar fram vatten och avloppsledningar ca 0,5 meter utanför varje fastighetsgräns (den så kallade förbindelsepunkten). Finåterställning av vägar och grönområden görs när marken har stabiliserat sig.

Tidplan Näshulta Österby
 
Detaljplan för området

Plankontoret arbetar med frågan. För frågor gällande detaljplan, kontakta plankontoret.

Eskilstuna VA-plan

Bakgrunden till varför allmänt VA byggs ut i området finns i Eskilstuna kommuns VA-plan. Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun (VA-planen) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.