Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora.

Näshulta Österby

Bostadsområdet i Näshulta Österby är ett prioriterat område enligt VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Tidsplanen för VA-utbyggnaden i området har dragit ut på tiden och vi kan tyvärr inte i dagsläget ge ett slutgiltigt besked om tidsplanen.

Ett första informationsmöte hölls den 29 april 2017. Vill du ta del av presentationen från mötet, klicka här.

Ett inriktningsbeslut är taget, den 9 december. De befintliga vatten- och reningsverken i Bälgviken ska uppgraderas och kapaciteten i verken ska ökas så att påkoppling av Näshulta Österby blir möjlig.

Förstudie under 2017

Vi kommer att starta upp en förstudie i början av 2017 med syftet att utreda och planera för kommande VA-utbyggnation. Det finns utredningar som gjorts tidigare i området som kommer att ligga till grund för förstudien. Under år 2017 kommer vi att gå igenom utredningarna och komplettera med nödvändiga undersökningar, inmätningar och genomföra en utredning för framtida dagvattenhantering i området.

Detaljplan för området

Det är av stor vikt att en detaljplan arbetas fram för området för att kunna veta hur framtiden ser ut för området så att VA-utbyggnaden utförs på ett resurseffektivt sätt. Efter uppgifter från Österbys Husförening så kommer inte vägnätet i området att ändras och någon exploatering av området är inte aktuellt. Därför kan vi ändå starta försstudien utan att en detaljplan är antagen.

VA-utbyggnad

En VA-utbyggnad i storlek med Näshulta Österby tar cirka 4 år, varav byggnationen pågår i cirka 2 år enligt vår preliminära bedömning. Projektet startar med förstudien och avslutas med att ni som kunder kan ansluta er till det färdiga VA-nätet. De olika faserna i projektet illustreras nedan.

 

Sidan uppdaterades 5 maj 2017.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.