Karta över Grundby Kullersta strand.

Klicka på bilden för att förstora. 

Grundby-Kullersta sand

Det planeras ett framtida verksamhetsområde för vatten och avlopp och eventuellt dagvatten i Grundby Kullersta sand.

I dagsläget är den geografiska avgränsningen av VA-utbyggnaden preliminär enligt den detaljplan som Eskilstuna kommun arbetar med. Vi kommer inte bygga ut vatten och avlopp i området innan det finns en gällande detaljplan. Detta på grund av att våra VA-system ska dimensioneras för framtiden och vi måste ta höjd för eventuella nya tomter, fastighetsstyckningar och anpassa ledningsförläggning för utformning av vägar och eventuella nya vägar. Annars riskerar utbyggnaden bli onödigt dyr.

I november 2015 anordnades en informationsträff och just nu pågår detaljplanearbetet som utförs av plankontoret på kommunen. Vi deltar i det arbetet och skissar också upp framtida VA- och dagvattensystem i området.  

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.