Priser Laboratoriet

Aktuella priser för egen brunn, inklusive moms och provberedning.

Livmedelsverkets rekommendation:  
 Kemisk analys (E2) + mikrobiologisk analys + radon, uran, bly, arsenik  2591 kr*
   
Pris enskilda paket:  
Kemisk analys (E2)  1771 kr
Reducerad kemisk analys (E1) 1359 kr
Mikrobiologisk analys 649 kr
Radon, uran, bly och arsenik 171 kr*
Radon  113 kr*
Uran, arsenik och bly
136 kr*
   

*Med reservation för prisändringar hos extern leverantör.

Vid beställning av endast externa analyser (radon, uran, bly eller arsenik) tillkommer en administrationsavgift á 200 kr.